Institutioner

Under denne sektion, kan du finde en oversigt over de institutioner, der findes i lokalområdet.

Institutionsoversigt

Vinderslev Skole

Vinderslevholmvej 2, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  89 70 24 70
Besøg Vinderslev Skoles hjemmeside

Vinderslev Børne- og fritidsgård

Leder: Dorthe Christensen
Haugevej 1, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  30 55 04 83
Besøg Vinderslev Børne- og Fritidgårds hjemmeside

Kommunale dagplejere

Dagplejer: Ann Britt Møller
Pederstrupvej 58, Pederstrup - 8620 Kjellerup.
Tlf.:  86 88 88 96

Dagplejer: Charlotte Andersen
Vinderslevholmvej 20, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  86 88 88 00

Dagplejer: Anni Borum
Liljevej 30, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  30 28 85 16

Dagplejer: Hanne skov
Krokusvej 13, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  86 88 85 34

Dagplejer: Susanne Vad Westergaard
Tulipanvej 12, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  86 88 84 89

Dagplejer: Pia Skjødt Iversen
Tøndborgvej 15, Pederstrup - 8620 Kjellerup
Tlf.:  23 92 70 06

Private dagplejere

Dagplejer: Lotte Nørgård Anckersen
Vinderslevholmvej 53, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  31 79 00 52
Besøg Lotte Nørgaard Anckersens hjemmeside
Besøg Lotte Nørgaard Anckersens facebook-side

Malmhøj Plejecenter

Leder: Else Jensen
Malmhøj 1, Vinderslev - 8620 Kjellerup
Tlf.:  89 70 40 81
Besøg Malmhøj Plejecenters hjemmeside