Billede af Vinderslev Vandværk

Selskabet, der er stiftet den 5/2-1906 er et interessentselskab hvis navn er I/S Vinderslev Vandværk.

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til den lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser samt - at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.