Billede af Vinderslev Borgerforenings logo

Lidt information om Borgerforeningen:

Afskrift af § 1, 2 og 3 i vedtægterne:

Foreningen stiftedes den 10. december 1945 under navnet ”Vinderslev Borger- og Håndværkerforening”.

På generalforsamlingen d. 23. Februar 1971 vedtoges det at ændre navnet til

”Borgerforeningen for Vinderslev Valgdistrikt”.

Foreningens formål er på bedste måde at varetage medlemmernes tarv og søge fremmet fælles interesser til gavn for by og egn overfor de offentlige myndigheder m.m.

Som medlem kan enhver fast bosiddende i overnævnte distrikt optages ved henvendelse til formanden.