Soldatervennekredsen i Vinderslev-Mausing

Vinderslev-Mausing Soldatervennekreds

Billede af Soldater

Støtten til arbejdet på KFUMs Soldaterhjem er organiseret i støttekredse. Støttere benævnes ”soldatervenner”, og deraf følger betegnelsen ”soldatervennekredse” om støttekredsene.

Tidligere soldater har dannet soldatervennekredse over hele landet. Den første kreds stiftedes i 1906, og idéen bredte sig hurtigt.

Historisk har Soldaternes Venner været en selvstændig forening, som ydede støtte til KFUMs Soldatermision, men i 2003 fusionerede Soldaternes Venner med KFUMs Soldatermission.

Af de gældende vedtægter fremgår det, at støttekredsene ikke blot skal yde arbejdet økonomisk støtte, men også bede for arbejdet og soldaterne, skabe kontakt mellem det militære personel og KFUMs Soldaterhjem samt udbrede kendskabet til KFUMs Soldatermission.