Billede af Vinderslev Kirke

Vinderslev sogn består i dag af ca. 1200 mennesker. Ca. 150 tilhører dog Kjellerup og Omegns Valgmenighed, og dermed er allerede antydet, at det er et sogn med stærke kirkelige traditioner. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var der flere indremissionske vækkelser på disse kanter, og det medførte en stærk kirkelig interesse. Der ligger i dag to missionshuse i sognet (Vinderslev og Mausing), og der er ca. 87 kirkegængere pr. gudstjeneste. Det årlige antal nadvergæster er ca. 2350.

I 20'erne var der en gruppe mennesker, som tilsluttede sig Kjellerup og Omegns Valgmenighed, som låner kirken til gudstjeneste ca. 1 gang månedligt. Valgmenighedens præstebolig ligger dog i Hørup lige over for sognekirken.

Sognehuset, som ligger lige ved siden af kirken, stammer fra 2000. Det er opført på den grund, hvor sognets tidligere skole lå. I Sognehuset foregår sognets konfirmand- og minikonfirmandundervisning, og her holdes møder af forskellig art, ligesom kirkens graverfaciliteter findes her.