Billede af missionshuset i Mausing
Vi er en del af Indre Mission i Danmark, hvis grundlag er den evangelisk-lutherske forståelse af kristendommen.

Indre Mission har en mission og et formål: "Lede til Jesus - leve i ham".