Politik og strategi

Er du interesseret i at læse om samarbejdet mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune, finder du det her.

Billede af nærdemokrati

Byrådet har godkendt "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune".

Et tæt samspil mellem borgere, politikere og administration giver det bedste grundlag for at træffe de kommunale beslutninger.  Under overskriften "Politik" beskrives de holdninger og værdier, der præger samarbejdet i dag, og som fortsat kræver et stærkt fokus for at blive efterlevet og udviklet. Under overskriften "Strategi" beskrives det praktiske samarbejde i form af et opslagsværk, hvor nyttige fakta-oplysninger findes bl.a. via en række links.

26.08.13 Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Da denne politik og strategi er et dynamisk dokument og arbejdsredskab for samarbejdet, er der her et link til kommunens hjemmeside, hvor den nyeste udgave hele tiden er at finde: 

Arbejdet med nærdemokrati